The InnoSchool project is the result of a process of capitalizing on the expertise of the 11 partners from, the Czech Republic, Romania, Bulgaria, Slovakia, Austria, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Hungary and the Republic of Moldova.

The project is co-financed by the Transnational Danube Program, Priority Axis 1 "Innovation and social responsibility in the Danube Region", Specific objective "Increasing skills for innovation in the social and business environment", with an implementation duration of 36 months, starting from September 1, 2018.

  • The launch of InnoSchool project took place in Oradea, on October 30, 2018. This event was attended by over 40 people, representatives of educational institutions (principals, teachers, students) representatives of local public authorities, civil society organizations, the environment business and media.

  • InnoSchool, the 2nd meeting of the Project Steering Committee took place in Kosice, Slovakia. During the meeting, the project partners discussed the advanced concept of InnoSchool Learning System (ILS), the situation regarding open calls for Piloting but also management issues. Also, the overview of the implemented activities, of the obtained results was presented and the stages to be carried out were discussed.

  • Open Call for secondary schools to participate in the pilot stage of the InnoSchool Learning System


InnoSchool Days Seminar


INVITAȚIE DESCHISĂ PENTRU PARTICIPARE LA ETAPA DE PILOTARE A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚARE INNOSCHOOL

Sistemul de Invățare InnoSchool (ILS) este o combinație între jocul digital educațional digital, predarea clasică și competiția interșcolară. Elevii vor putea, de asemenea, să-și împărtășească realizările și noile experiențe în rețelele sociale.

Procesul de învățare este fundamentat pe descoperirea de către elevi a celor 6 tematici sociale, în cadrul unor povești cu caracter educațional sau cu ajutorul unor teste de cunoștințe, a unor elemente de animație și altor sarcini logice.

Scopul ILS este ca elevii să vină cu propriile soluții de afaceri care să reflecte înțelegerea în profunzime a acestor nevoi sociale actuale și implicațiile lor pe termen lung la nivel societal.

Centrul European pentru Integrare Socioprofesională ACTA în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, LANSEAZĂ invitația către toate instituțiile de învățămînt de nivel liceal din județul Bihor, de a se înregistra și de a participa la pilotarea sistemului inovativ de învățare ILS, dezvoltat în cadrul proiectului.

Sistemul de învățare InnoSchool (ILS) este un model inovativ centrat pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul elevilor de liceu prin încurajarea inovarii sociale. Această inițiativă pedagogică este rezultatul unui proces amplu de elaborare în care s-a valorificat expertiza celor 11 parteneri ai proiectului, precum și rezultatele obținute în urma organizării grupurilor consultative cu reprezentanți ai instituțiilor responsabile de politică educațională, ai mediului de afaceri si ai organizațiilor care acționează în mediul social.

Jocul educațional dezvoltat în cadrul proiectului se bazează pe 6 nevoi sociale care au fost identificate în cadrul unei cartografieri realizate în fiecare din cele 9 țari partenere:

• Grija pentru o populație în curs de îmbătrânire;

• Schimbarea și responsabilizarea societății față de mediu;

• Incluziunea grupurilor cu risc de excludere;

• Protecția copilului;

• Migrația forței de muncă / exodul creierelor;

• Dezavantajele și provocările din zonele periferice și rurale.

CUM VĂ ÎNREGISTRAȚI?

Se vor selecta 10 instituții de învățământ liceal din județul Bihor, în urma înregistrării acestora, în perioada iunie - octombrie 2019, prin completarea formularului

Înregistrarea electronică a școlii va fi confirmată doar prin semnarea Memorandumului de colaborare cu Centrul European ACTA. Faza de pilotare a ILS se va desfășura în aceași perioadă în toate cele 9 țări partenere în proiect iar elevii vor parcurge 5 module (pentru începători) sau 6 module (pentru avansați). Centrul European ACTA va asigura un atelier de formare pentru profesorii implicați în pilotarea ILS astfel încât aceștia să dobândească cunoștințele necesare instruirii elevilor.

CERINȚELE minime care trebuie îndeplinite și care vor fi verificate de Comisia de evaluare

· Școala să se situeze în județul Bihor;

· Să dețină o sală de calculatoare cu cel puțin 10 computere (1x computer pentru fiecare grup de maxim 4 elevi), cu acces la internet și cel puțin Internet Explorer 10+ instalate pentru a putea accesa online jocul digital.

· Să aloce cel puțin un profesor interesat să participe cu clasa sa sau să coordoneze sesiuni extra-școlare cu mai multe clase;

· Așteptările profesorilor, directorilor și beneficiile pentru elevi trebuie să fie în concordanță cu obiectivele și rezultatele ILS;

· Școala și profesorul poate implementa ILS în școală / clasă.

Participarea școlii la pilotarea ILS nu necesită alocări financiare din partea acesteia.

Dacă școala îndeplinește aceste cerințe minime se va aplica regula "primul venit, primul servit" iar Comisia de evaluare va aproba participarea. Comisia de evaluare este formată din 3 membri ai Grupului Consultativ implicați în dezvoltarea ILS