Proiectul InnoSchool este rezultatul unui proces de valorificare a expertizei celor 11 parteneri din, Republica Cehă, România, Bulgaria, Slovacia, Austria, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Ungaria și Republica Moldova.

Proiectul este cofinanțat din fondurile Uniunii Europene prin Programul Transnațional Dunărea, Axa Prioritară 1 ,,Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunarii”, Obiectiv specific ,,Creșterea compețentelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri”, având durata de implementare de 36 de luni, cu începere din 1 septembrie 2018.

InnoSchool, o nouă inițiativă educațională lansată de Centrul European ACTA

Centrul European ACTA a lansat proiectul ,,InnoSchool - Consolidarea inovației sociale și a competențelor antreprenoriale ale elevilor prin inițierea unui sistem de învățare inovator” finanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014 – 2020, implementat în parteneriat cu 11 organizații din 9 tări dunărene. Evenimentul de lansare a avut loc în Oradea, în data de 30 octombrie 2018. La acest eveniment au participat peste 40 persoane, reprezentanți din instituții de învățămînt (directori, profesori, elevi) reprezentanți ai autorităților publice locale, ai organizațiilor societății civile, ai mediului de afaceri și mass-media. In cadrul proiectului vor fi organizate ateliere de lucru, consultări publice și acțiuni comune cu factori de decizie. O atenție deosebită va fi acordată pilotării unui sistem inovativ de învățare în 9 țări din Europa, cîte 10 școli din fiecare țară, cu un grup țintă total în cadrul proiectului de 1800 elevi. Ulterior vor fi elaborate 9 Planuri de Acțiune privind ajustarea curriculumul-ului din țările participante la pilotare. Aceste Planuri de Acțiune reprezintă pilonii pentru sustenabilitatea și transferabilitatea InnoSchool. Pentru mai multe informații despre proiect va invitam sa vizitați pagina oficială http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innoschool


INVITAȚIE DESCHISĂ PENTRU PARTICIPARE LA ETAPA DE PILOTARE A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚARE INNOSCHOOL

Sistemul de Invățare InnoSchool (ILS) este o combinație între jocul digital educațional digital, predarea clasică și competiția interșcolară. Elevii vor putea, de asemenea, să-și împărtășească realizările și noile experiențe în rețelele sociale.

Procesul de învățare este fundamentat pe descoperirea de către elevi a celor 6 tematici sociale, în cadrul unor povești cu caracter educațional sau cu ajutorul unor teste de cunoștințe, a unor elemente de animație și altor sarcini logice.

Scopul ILS este ca elevii să vină cu propriile soluții de afaceri care să reflecte înțelegerea în profunzime a acestor nevoi sociale actuale și implicațiile lor pe termen lung la nivel societal.

Centrul European pentru Integrare Socioprofesională ACTA în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, LANSEAZĂ invitația către toate instituțiile de învățămînt de nivel liceal din județul Bihor, de a se înregistra și de a participa la pilotarea sistemului inovativ de învățare ILS, dezvoltat în cadrul proiectului.

Sistemul de învățare InnoSchool (ILS) este un model inovativ centrat pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul elevilor de liceu prin încurajarea inovarii sociale. Această inițiativă pedagogică este rezultatul unui proces amplu de elaborare în care s-a valorificat expertiza celor 11 parteneri ai proiectului, precum și rezultatele obținute în urma organizării grupurilor consultative cu reprezentanți ai instituțiilor responsabile de politică educațională, ai mediului de afaceri si ai organizațiilor care acționează în mediul social.

Jocul educațional dezvoltat în cadrul proiectului se bazează pe 6 nevoi sociale care au fost identificate în cadrul unei cartografieri realizate în fiecare din cele 9 țari partenere:

• Grija pentru o populație în curs de îmbătrânire;

• Schimbarea și responsabilizarea societății față de mediu;

• Incluziunea grupurilor cu risc de excludere;

• Protecția copilului;

• Migrația forței de muncă / exodul creierelor;

• Dezavantajele și provocările din zonele periferice și rurale.

CUM VĂ ÎNREGISTRAȚI?

Se vor selecta 10 instituții de învățământ liceal din județul Bihor, în urma înregistrării acestora, în perioada iunie - octombrie 2019, prin completarea formularului accesând link-ul https://tinyurl.com/y5ka4g2x

Înregistrarea electronică a școlii va fi confirmată doar prin semnarea Memorandumului de colaborare cu Centrul European ACTA. Faza de pilotare a ILS se va desfășura în aceași perioadă în toate cele 9 țări partenere în proiect iar elevii vor parcurge 5 module (pentru începători) sau 6 module (pentru avansați). Centrul European ACTA va asigura un atelier de formare pentru profesorii implicați în pilotarea ILS astfel încât aceștia să dobândească cunoștințele necesare instruirii elevilor.

CERINȚELE minime care trebuie îndeplinite și care vor fi verificate de Comisia de evaluare

· Școala să se situeze în județul Bihor;

· Să dețină o sală de calculatoare cu cel puțin 10 computere (1x computer pentru fiecare grup de maxim 4 elevi), cu acces la internet și cel puțin Internet Explorer 10+ instalate pentru a putea accesa online jocul digital.

· Să aloce cel puțin un profesor interesat să participe cu clasa sa sau să coordoneze sesiuni extra-școlare cu mai multe clase;

· Așteptările profesorilor, directorilor și beneficiile pentru elevi trebuie să fie în concordanță cu obiectivele și rezultatele ILS;

· Școala și profesorul poate implementa ILS în școală / clasă.

Participarea școlii la pilotarea ILS nu necesită alocări financiare din partea acesteia.

Dacă școala îndeplinește aceste cerințe minime se va aplica regula "primul venit, primul servit" iar Comisia de evaluare va aproba participarea. Comisia de evaluare este formată din 3 membri ai Grupului Consultativ implicați în dezvoltarea ILS.

MAI MULTE INFORMAȚII cu privire la pilotarea ILS găsiți accesând https://tinyurl.com/yx95m3uK și pe pagina web a proiectului InooSchool http://www.interreg-danube.eu/innoschool

Pentru întrebări și lămuriri suplimentare ne puteți trimite un email la info@actacenter.ro sau innoschool.ro@gmail.com

Telefon: 0756037492 sau 0743971992.