"Promovarea egalitatii de sanse prin strategii creative de comunicare" Mobilitate pentru Educatia Adultilor   2017-1-RO01-KA104 – 035992

Mai multe informatii gasiti AICI

 Proiectul este finantat de Comisia Europeana prin programul Erasmus+ KA1-Mobilitati pentru Educatia Adultilor se deruleaza in perioada 01.08.2017 - 31.07.2018 si este implementat de un consortiu alcatuit din urmatoarele 3 organizatii partenere:

·         Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala ACTA – coordonator

·         CSEI ORIZONT – organizatie de trimitere

·         CJRAE Bihor – organizatie de trimitere 

Obiectivul general al proiectului: sprijinirea personalului didactic din invatamantul special pentru a dobandi cunostinte, abilitati si competente de comunicare la nivelul standardelor Europene, pentru imbunatatirea calitatii actului de predare si formare si facilitarea incluziunii educationale si sociale a persoanelor din grupuri vulnerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt in conformitate cu nevoile de perfectionare identificate:

  • Imbunatatirea abilitatilor de comunicare intra si interpersonala a unui grup de 10 profesori din invatamantul special pentru a facilita relationarea si integrarea pe piața fortei de munca a tinerilor
  • Imbunatatirea competentelor de predare prin utilizarea unor strategii creative, pentru a asigura egalitatea sanselor in educatie
  • Imbunatatirea competentelor lingvistice prin utilizarea notiunilor de specialitate si promovarea diversitatii lingvistice
  • Dezvoltarea competentelor sociale, civice si interculturale a unui grup de 10 profesori pentru constientizarea dimensiunii Europene

Grupul țintă: 10 profesori din invatamantul special, nivel 6 EQF,  vor participa la cursul de formare "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education", in vederea dezvoltarii abilitatilor si competentelor de comunicare prin schimb de informatii si bune practici. Cursul este organizat de Quarter Mediation din Olanda, http://www.quartermediation.eu/  este structurat pe activitati teoretice, practice si munca in echipa. Calendarul concursului de selectie a participantilor va fi postat la avizierul si pe site-ul fiecarei organizatii.