EU-PRENEURS proiect de 
parteneriat strategic 2015 - 2017
http://eu-preneurs.eu/
Obiectivul proiectului: promovarea si incubarea spiritului antreprenorial prin dezvoltarea unui set de strategii si instrumente educationale pentru a stimula creativitatea si spiritul antreprenorial al tinerilor.                                               Dezvoltarea unor strategii de predare didactica din curriculum-ul national al fiecarui partener de proiect care cuprind activitati de antreprenoriat transversal.
Platforma video a proiectului contine toate initiativele realizate de elevi in cele trei campanii de idei.