Creșterea oportunităților de pe piața forței de muncă prin dezvoltarea competențelor TIC
"Increasing the labour market opportunities through ICT skills development "

Mobilitate VET Learners  2017-1-RO01-KA102-035991

Proiectul este finanţat de Comisia Europeana prin programul Erasmus+ KA1 VET Mobilitatea elevilor, se deruleaza in perioada 01.09.2017 - 31.08.2018 si este implementat de un consortiu alcatuit din trei organizatii partenere:

·         Centrul European pentru Integrare Socioprofesională ACTA –coordonator si aplicant

·         Colegiul National Emanuil Gojdu - organizatie de trimitere 

·         Liceul Teoretic Lucian Blaga  – organizatie de trimitere

 Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea competentelor profesionale ale elevilor prin experiente de munca la nivelul standardelor Europene in cadrul unor parteneriate transnationale care sa faciliteze integrarea pe piata muncii si perspective imbunatatire de cariera.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea competentelor cheie specifice pragramarii web in limbajul PHP si MYSQL a unui grup de 24 elevi
  • Dezvoltarea competentelor lingvistice pentru a intelege limbajul profesional IT si de comunicare in relatiile de munca
  • Imbunatatirea spiritului antreprenorial prin dobandire de cunostinte privind crearea si gestiunea unei firme web design
  • Dezvoltarea abilitatilor sociale si civice prin constientizarea spiritului de echipa, a voluntariatului si tolerantei

Grupul țintă:  12 elevi de la CN Emanuil Gojdu si 12 elevi de la LT Lucian Blaga, profilul rel/specializarea matematica-informatica/intensiv/bilingv, cu varsta cuprinsa intre 15-17 ani, vor participa la un stagiu de formare de 15 zile in Barcelos, Portugalia, in vederea dezvoltarii competentelor digitale, antreprenoriale si lingvistice in domeniul Web Design.

 Stagiul este structurat pe activitati de formare prin invatare la locul de munca in companii IT si se va baza pe lucrul in echipa.

 In perioada urmatoare se va organiza un concurs de selectie a elevilor participanti. Calendarul concursului de selectie va fi postat la avizierul si site-ul fiecarei organizatii.

REZULTATELE CONCURSULUI DE SELECTIE a elevilor participanti in proiectul Erasmus+ Mobilitati Formare Profesionala 
” Increasing the labour market opportunities through ICT skills development” 2017-1-RO01-KA102-035991 
Ċ
Mihaela Popovici,
Oct 22, 2017, 6:00 AM
Ċ
Mihaela Popovici,
Nov 21, 2017, 11:13 AM