ANUNŢ

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a participanților din grupul ţintă în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+ VET Staff

Centrul European pentru Integrare Socioprofesională ACTA în calitate de organizație beneficiară , în colaborare cu CJRAE Bihor în calitate de organizație stakeholder a proiectului de mobilitate 
Erasmus+ 2014-1-RO01-KA102-000858 „Innovative Counseling and Teaching Strategies to Enhance the chances on labor market” organizează concursul de selecţie pentru un număr de 15 participanţi la un stagiu de formare profesională  de 9 zile în Marea Britanie.  Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Agenţia Naţională de Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.
Concursul de selectie se va desfăşura în data de 09 decembrie 2014,  la sediul  CJRAE Bihor, din strada Gheorghe Barițiu, Nr. 9A, Oradea, tel. 0359462781, E-mail: cjraebihor@yahoo.com, cjraebihor.ro, conform calendarului.

Proiectul „Innovative Counseling and Teaching Strategies to Enhance the chances on labor market”, este finanţat în cadrul programului Erasmus+ VET staff 2014 şi se va derula în 2 fluxuri în perioada 01.08.2014 - 31.07.2015.
Organizația de primire:  Almond Vocational Link, Plymouth, UK.
Grupul țintă: proiectul răspunde nevoii de formare profesională  pentru 15 persoane, cadre didactice de diferite specializări, responsabili cu formarea profesională și consilierea vocațională a tinerilor și care îndeplinesc funcţia de profesori, formatori, metodiști și consilieri vocaționali.
Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea compețentelor și abilităților cheie în procesul de predare și consiliere profesională, pentru o abordare inovatoare a activităților de predare, pentru a crește calitatea procesului de învățământ și pentru îmbunatățirea șanselor de integrare socială și profesională a tinerilor pe piața forței de muncă. Derularea proiectului va răspunde urmatoarelor nevoi de formare: îmbunătățirea, actualizarea și transferul competențelor cheie și a celor transversale, eficientizarea abilităților de consiliere, dezvoltarea strategiilor didactice inovatoare, utilizarea mijloacelor TIC și multimedia didactică. Imbunatatirea transferului si recunoaşterea competentelor prin certificatul de Mobilitate Europass și certificatul de participare la activitatile de formare.
Obiectivele specifice ale proiectului:
  • Îmbunatățirea competențelor de predare prin utilizarea strategiilor diferențiate, centrate pe elev pentru a asigura șanse egale și educație de calitate tinerilor
  •  Promovarea tehnicilor interactive pentru eficientizarea consilierii vocationale și adaptarea la diverse contexte educaționale
  •  Dezvoltarea compețentelor digitale prin integrarea TIC în activități didactice și de consiliere profesională 
  • Promovarea utilizarii mijloacelor de predare, invatare, evaluare de tip e-Learning si multimedia didactică
  • Dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală, socială și interculturală
  • Imbunatățirea compețentelor lingvistice și dezvoltarea valorilor cetățeniei europene

Organizații stakeholders:

  • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor(CJRAE Bihor)
  • Uniunea Femeilor din Bihor

Detalii despre concurs

Pentru selecţia participanţilor a fost numită  Comisia de selecție, de către echipa de gestiune a proiectului prin decizia internă a Centrului European pentru Integrare Socioprofesională ACTA . 

Dosarele de candidatură se vor depune atât electronic, cât și în format tiparit/original. Termenul limită de depunere a  dosarelor de candidatură este 28 noiembrie 2014, ora 16.00. În format electronic, dosarul de canditatură, se va trimite la următoarea  adresa de e-mail:  info@actacenter.ro  Dosarul de canditatură tipărit, 1 exemplar original, se va depune  la sediul CJRAE Bihor, str. Gheorghe Barițiu, Nr. 9A, Oradea.Data limită de depunere 28. 11.2014.