Centrul European ACTA este o organizație axată pe educație și învățare pe tot parcursul vieții.
Centrul European ACTA este organizată pe departamente, pentru a permite voluntarilor să își desfășoare activitatea într-un context cât mai apropiat de cel de pe piața muncii (Comunicare, Training, Resurse Umane și Relatii Internaționale).

Misiune: 
  • Colaborarea cu alte organizații prin schimb de informații și bune practici cu privire la formarea și dezvoltarea profesională;
  • Sanse egale în procesul de învățare prin educație pe tot parcursul vieții;
  • Emanciparea tinerilor folosind cele mai eficiente și holistice metode;
  • Integrarea în societate a celor mai defavorizate persoane: cu nevoi speciale, probleme sociale sau cu risc de excluziune socială.
Valori: 
  • Cooperarea, prietenia, sharing, responsabilitatea, lucrul în echipă, onestitatea, pacea, networking. 
  • Stimularea tinerilor pentru a deveni voluntari prin educație non-formală.
Centrul European ACTA are o puternică orientare civică și ofera copiilor, tinerilor și adulților contexte reale pentru a se forma atât pe plan personal cât și profesional.

Viziune: 
  • Cetățenii își pot dezvolta abilitățile personale și profesionale prin învățarea din practică = learning by doing. 
  • Consolidarea spiritului antreprenorial, creativitatea, emanciparea, incluziunea socială, acceptarea diversității culturale prin intermediul învățării interculturale. 
  • Incurajarea tinerilor pentru a-și dezvolta ideile prin proiecte și inițiative concrete.